Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

0
203

SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) Özel olan kişiler için yeni bir düzenleme ile destek sağlayarak, özel olanların faturalarının belirli bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu’na yansıtılabilmesini sağlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 28/06/2012 yılında bir genelge yayımlayarak ” tamamlayıcı ve destekleyici ” konulu düzenlemeler yapmıştır.

Düzenleme ile, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınmamış olan ya da kapsama alınmış olsa bile sağlık harcamalarının kısmen karşılanacağı durumlarda ya da kişilerin yüksek standartlarda hizmet almayı talep etmeleri halinde, tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık hizmetlerinin daha rahat ve sürdürülebilir olmasını amaçlamıştır. Ayrıca, SGK’ ya yapılan geri ödemeler üzerindeki uygulama farklılıklarının da kaldırılarak, yaşanan her türlü sıkıntıların çözümlenmesi planlanmıştır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Hizmetleri

, tamamen isteğe bağlı bir sigorta türü olarak, sigorta kapsamında verilecek olan bir çok hizmet mevcuttur. Kurum tarafından finansmanı sağlanmamış olan sağlık hizmetleri (akapunktur, estetik girişimler vs), ilave ücret tutarları, otel ücreti ve konaklama gibi hastalardan alınabilen tutarlar, sigorta şirketi ile sağlık hizmet sunucu arasında yapılacak anlaşmaya esas olmak üzere, sağlık uygulama tebliği fiyatlarının üzerinde kalan tüm tutarlar, sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmektedir. Hasta katılım payları, kapsamı dışında tutulmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İşlemleri Nasıl Yapılır?

Özel olan sigorta şirketlerine prim ödemek üzere, özel sağlık sigortası poliçesi satın alan genel sağlık sigortalı olan kişiler ile, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından hizmet alması esnasında, karşılaşabilecekleri durumlar için yapılacak işlemler şöyledir; özel sağlık sigortası ile sağlık hizmet sunucu arasında, sağlık hizmetleri sunumuna ait olan bedellerin ödenmesine esas olarak, aksi yönde bir anlaşma yapılmadığı zaman, kurum mevzuat hükümleri gereği işlem yapılması gerekir.

Bu yönü ile, destekleyici veya tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olan genel sağlık sigortalısı (GSS)’ nın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere tedavi döneminde sunulmuş olan sağlık hizmet bedellerinden; hasta katılım payları, sigorta şirketi tarafından teminata dahil yapılamayacağı için hasta tarafından ödenecektir. Otelcilik hizmeti, sigorta poliçeleri kapsamında yer almamış olan ilave ücretler ve kapsam dışı sağlık hizmetleri gibi hastalar tarafından karşılanması gerekli olan tutarsa hastaya fatura edilecektir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamına Girmeyen Hizmetler Nelerdir?

Özel sağlık sigortası kapsamına girmeyen hizmetler; özel hastanelere ödenen ilave ücretler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansman sağlanmayan sağlık hizmetleri bedelleri (güzelleşmek amaçlı yapılan sağlık hizmetleri, sağlık hizmeti olarak ruhsatlandırılmamış işler vs gibi) İster kamu ister özel tüm hastanelerde otelcilik ücreti veya özel oda ücreti gibi hastalardan anılabilecek tutarlar, özel sağlık sigortası kapsamı dışında tutulmuş olan ücretlerdir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kullanımı

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kullanılabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar; fayda sağlanacak özel hastanenin veya doktorun SGK ile sözleşmesinin bulunması, Söz konusu olan özel hastanenin, özel sigorta şirketleri ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sözleşmelerinin bulunması gerekir. Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel hastanelerde tahlil, muayene, tetkik, ameliyat ve yatış gibi hastane işlemlerinde çıkacak fark ödemeleri kesinlikle karşılanmamaktadır. Tüm ilaç harcamaları da yine tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değildir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulamaları Ne zaman Başlayacak?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının, Sosyal Güvenlik Kurumu kanalıyla yayınlanan genelge ile uygulamaya başlandığı düşünülmemeli. Destekleyici veya tamamlayıcı özel sağlık sigortasına ilişkin tüm düzenlemeleri yapmak, Hazine Müsteşarlığı’nın yetki alanındadır. Bu uygulamadan faydalanmak için Hazine Müsteşarlığı’ndan bu amaçla bir düzenleme çıkmasını beklemek gerekmektedir.

Bir önceki bilgi dolu olan Sürekli Yorgun Uyananlara 10 İlaç Gibi Tavsiye başlıklı makalemizde sürekli yorgun, sürekli yorgunluk ve uykuyu alamamak hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here