SQL Nedir? – SQL Veri İşleme Dili

0
116

SQL kullanıcı ile veritabanı sistemi arasında iletişim sağlayan bir sorgulama dilidir. Bu dil tüm veritabanı programlarında standart olarak kullanılır.

SQL cümlecikleri direk olarak programlama dilleri tarafından desteklenir. Yani bu dil sayesinde veritabanından kayıtlar alınır, değiştirilir ya da yeni kayıtlar giriş yapılarak eklenebilir.

SQL bir programlama dili değildir ama sadece bir dildir. Programın geliştirilme aşamasında SQL’den yararlanılabilir. Tek başına yeterli değildir. PHP, ASP, C, C++ gibi bir çok programlama dilinde SQL komutları desteklenir. Bu diller ile yazılan programların verilerini getirme, kaydetme, değiştirme gibi işlemlerde SQL kullanılır. Yani bir programcı eğer bu dillerden herhangi birini kullanarak program geliştiriyor ise SQL de bilmek zorundadır.

SQL Nedir? - SQL Veri İşleme Dili

SQL’in tarihçesi

SQL 1983’lü yıllarda IBM tarafından standartlarda tanımlanmış ve ardından 1987 yılında ANSI tarafından bir standart olarak kabul edilmiştir.

Bu standartları kullanan bir çok veritabanı yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bunlardan en bilinenleri ORACLE, SYBASE, MySQL, MS SQL’dir.

SQL’in açılımı Structured Query Language’dir yani yapısal sorgulama dili dir. SQL veritabanını oluşturur. Kayıt ekler, kayıt değiştirir veya silip düzenleme işini yapar. SQL bu tip işlemleri yaparken programlama dillerinde olduğu gibi fonksiyon, dizi veya herhangi bir parametre kullanmaz.

SQL’de döngüler, şartlar gibi ifadelerin eksikliğini giderebilmek için ORACLE adında bir dil geliştirmiştir. ORACLE gibi Sybase’de dilini geliştirmiştir. SQL’de kullanılmayan fonksiyon, şartlı ifadeler gibi bir çok değerleri PL-SQL ve ile kullanılabilmektedir.

SQL Nedir? - SQL Veri İşleme Dili

SQL üç gruptan oluşur.

Veri tanımlama dili: Bu grup create, alter ve drop gibi komutlardan oluşur. Bu komutlar tablo, trigger, view gibi veritabanı nesneleri üzerinde işlemler yapar. CREATE ile nesne tanımlanır, ALTER ile nesne üzerine değişiklik yapılır. DROP ile nesne silinir.

Veri işleme dili: Bu grup ile verilerde düzenlemeler yapılır. INSERT ile yeni veri eklenirken, DELETE ile mevcut veri silinir. UPDATE ile veri yeni değerine güncellenir. SELECT ile veriler seçilir ve hani veriye ne işlem uygulanacak ise SELECT ifadesi ile INTO, WHERE, LIKE, ORDER gibi parametreler kullanılırç

Veri kontrol dili: Güvenlik için veritabanı yönetim sisteminde tanımlı kullanıcılara erişim hakkı veren düzenleyen bölümdür.

Bir önceki bilgi dolu olan AMP İçine Adsense Reklam Ekleme başlıklı makalemizde Accelerated Mobile Pages, AMP Adsense Ekleme ve WordPress hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here