Şirket Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

0
164

Şirket kurmadan önce yapılması gereken ilk şey, çok iyi bir piyasa araştırması yapmak olacaktır. İşin geleceği hakkında doğru ve temel bilgiler edinilmelidir. Aynı zamanda şirket kurmadan önce çok iyi bir fizibilite yapmanız faydalı olacaktır. isteyenlerin ilk olarak şirketin türüne karar vermeleri gerekir. Şirket türüne göre ihtiyaç duyulan sermaye miktarı da değişkenlik gösterecektir. Şirketler, üç ana kategori içerisinde değerlendirilmektedir. Bunlar; , anonim şirket ve limited şirketidir.

Şahıs Şirketi ve Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları İle Dezavantajları

Şahıs şirketi birey olarak kurulup, aynı zamanda anonim ve limited şirketlerden daha küçük çapta olan şirketlerdir. Şahıs şirketlerinde sorumluluk tekbir bireye aittir. Şirketin borçlandığı durumlarda bundan yalnızca şahıs şirketinin tek sahibi sorumlu olmaktadır. Şirket adına yaşanan tüm problemlerde yine şahıs şirketi sahibi yetkili olmaktadır.

Şahıs şirketi kurmanın avantajları arasında; kademeli vergi sistemi, düşük muhasebeci ücreti, hızlı kurulum ve düşük defter tasdik ücretleri yer almaktadır. Şahıs Şirketi kurmanın dezavantajları arasında yüksek vergi ödeme riski bulunmaktadır. Limited şirketinde vergi oranı %20 olup, Şahıs şirketlerinde ise yüksek cirolar olduğunda %20 den daha çok vergi ödeme riski bulunmaktadır. Bankalara göre şahıs şirketlerine nazaran daha fazla itibar görmektedir ve kredi ile sanal pos başvuruları çok daha kolay bir şekilde onaylanmaktadır.

Şahıs Şirketinin kuruluşu ve Şahıs Şirketi Açabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler

Şahıs şirketi kurabilmek için ilk olarak gerekli olan belgeleri temin etmek gerekmektedir. Belgeleri kendiniz hazırlayabilir ya da herhangi bir muhasebeciye vekalet verip tüm işlemleri ona yaptırabilirsiniz.

Şirket Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Şahıs şirketi açabilmek için gereken belgeler şunlardır:

-İşe başlama bildirim formu

-2 adet ikametgah belgesi

-2 adet imza beyannamesi

-2 adet nüfus cüzdanı sureti

-2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (noter tasdikli)

-İş yeri kira kontratı

-İş yeri kira kontratı damga vergisi alındı makbuzu

-İş yeri kiralık değil ise tapu fotokopisi

-İş yerinizin vergi dairesine dilekçe

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Ödenmesi Gereken Ücret

Şahıs şirketi kurabilmek için muhasebecinize ödemeniz gereken ücret yaklaşık olarak 500 TL’dir. Aynı zamanda aylık bir periyot halinde muhasebecinize 100-150 TL ödeme yapmanız gerekmektedir. Eğer ticaret odasına başvuru yapmanız gerekiyorsa 750 TL, yazarkasa ihtiyacınız var ise 300 TL gibi bir ödeme yapmanız gerekecektir. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için de 300 TL civarı bir para ayırmanız gerekmektedir.

Şahıs Şirketi Kurduktan Sonra Yapmanız Gerekenler

Şirketinizi kurduktan sonra rakiplerinizden farklı olabilmek adına markalaşmanız yararınıza olacaktır. Bunun için ilk adım logo ve amblem tasarımıdır. İsterseniz daha sonra kurumsal kimlik tasarımı da yaptırabilirsiniz.

Şirket Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Limited Şirketi Nedir ve Nasıl Kurulmaktadır?

Minimum 10.000 TL sermaye ve asgari 1 ortakla kurulan şirketlerdir. Unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunlu tutulmaktadır. Gerçek kişiler, limited şirket kurabilmek için noterden en az 1 nüsha Ticaret Unvan Tasdiknamesi düzenletmeliler. Tüzel kişiler, noterden en az 3 nüsha ana sözleşme ile yetkili kişilerin imza beyannamelerini düzenletmek zorundadırlar.

Şirket Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

-Kuruluş bildirim formu

-Dilekçe

-Noter tasdikli şirket sözleşmesi

-2 nüsha şirket unvanı altında imza beyannamesi

-İmzalı kurucular beyanı

-Rekabet kuruluna yatırılan sermayenin on binde dördünü gösteren banka dekontu

-Tescilden önce sermayenin 1/4 ünün yatırıldığına dair banka mektubu

-Oda kayıt beyannamesi

Şirket Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Anonim Şirket Tanımı ve Özellikleri

Sermaye şirketi özelliklerine sahip, bütün ekonomik faaliyetlerde bulunabilen, çoğunluk esasına göre yönetilen ve menkul kıymet çıkartabilme yetkisi olan şirketlere Anonim Şirket denir. Ana sözleşmede zorunlu olan, şirket konusunun açıkça gösterilmesidir. Anonim şirketler, bir ticaret unvanı altında kurularak, bu unvanı ticaret siciline tescil ile yükümlü bulunmaktadırlar. Esas sermaye 50.000 TL den, başlangıç sermayesi ise 100.000 TL den aşağı olamamaktadır. Kurumlar vergisi mükellefi olan Anonim şirketlerin vergi muhatabı şirket olmaktadır.

Şirket Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Anonim Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

-Dilekçe

-Noter onaylı ana sözleşme

-İmzalı kurucular beyanı

-Pay bedellerinin bankaya yatırıldığına dair banka mektubu

-Şirket sermayesinin on binde dördünün yatırıldığını gösteren banka dekontu

-Bilirkişi tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu

-Sicillere şerh verildiğini gösteren belge

-Kullanılacak olan unvanın onaylandığına dair başvuru numarası

-3 adet asıl şirket kuruluş bildirim formu

-İkametgah belgesi

-Oda kayıt beyannamesi, vergi levhası fotokopisi ile imza beyannamesi fotokopisi

Bir önceki bilgi dolu olan Sermaye Olmadan Yapılacak İşler? başlıklı makalemizde evde yapılacak işler, KOSGEB ve sermaye hakkında bilgiler verilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here